سامانه پایا

سامانه پایا

پایا یک سیستم الکترونیکی جامع بین بانکی است که از سوی بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند دستور پرداخت‌های متعدد را از یک بانک به عنوان بانک مبدأ دریافت کرده و بعد از پردازش، آن‌ها را برای انجام به بانک‌های مقصد ارسال کند. دارای ۲ زیرسامانه است که عبارتند از واریز مستقیم (وم) و برداشت مستقیم (بم).

واریز مستقیم در پایا (وم)

پرداخت به این صورت است که دارنده یا دارندگان هر حسابی در هر بانکی پس از ثبت شماره شبا این اجازه را به آن بانک می‌دهند که طی زمان‌هایی خاص و از پیش تعیین شده، میزان مشخصی پول را از حساب آن فرد یا شرکت برداشت کرده و به هر حساب یا حساب‌های دیگری در همان بانک یا دیگر بانک‌های کشور انتقال دهد. مثلا یکی از پرکاربردترین موارد کارآمدی این سیستم پرداخت حقوق از سوی کارفرما به کارگران یا کارمندان است.

امکان برداشت مستقیم از پایا (بم)

در این روش مشتری، به بانک این اجازه را می‌دهد که مبالغ مشخصی را در زمان‌های از پیش تعیین‌‌ شده‌، از حساب‌های اشخاص یا نهادها و شرکت‌های دیگر در همان بانک‌ یا بانک‌های مختلف دیگر برداشت کرده و به حساب او واریز کند. البته اجرای این دستور، با توافق مکتوب و قبلی طرفین یعنی مشتریان بدهکار و بستانکار انجام می‌گیرد. آن هم توافقی که طی قراردادی در یکی از شعبه‌های بانک نهایی شده و به امضای طرفین رسیده باشد.

ساعات انتقال وجه سامانه پایا

ساعت انتقال در پایا مانند انتقال وجه کارت به کارت، آنی و لحظه‌ای نیست. باید در نظر داشت که اگر حواله مورد نظر شما در سامانه پایا طی روز و در میان ساعات کاری بانک‌ها صادر شود، همان روز به حساب مقصد واریز خواهد شد، اما چنانچه حواله صادر شده در پایا در روز تعطیل یا بعد از به پایان رسیدن ساعت کاری بانک‌ها صادر شود، اول وقت روز کاری بعد به حساب مقصد واریز خواهد شد.

  • چرخه اول انتقال وجه : حوالی 04:00
  • چرخه دوم انتقال وجه : حوالی 10:45
  • چرخه سوم انتقال وجه : حوالی 14:45
  • چرخه چهارم انتقال وجه: حوالی 18:00

شروع چرخه پایا (شاپرکی) در روزهای تعطیل رسمی هم ساعت 13:45 انجام می‌شود ولی انتقال وجه در اولین چرخه روز غیر تعطیل واریز می‌شود.

پیگیری تراکنش

انتقال وجه در سامانه پایا بر اساس شماره شبا صورت می‌گیرد. به همین دلیل امکان اشتباه در واریز و انتقال وجه وجود ندارد. با این‌حال، در صورت ایجاد مشکل در انتقال وجه از طریق سامانه الکترونیکی پایا یا برای استعلام حواله پایا داشتن شماره پیگیری حواله، دانستن بانک مبدا و مقصد و مبلغ دقیق حواله الزامی است. همراه این اطلاعات به یکی از شعبه‌های بانک خود مراجعه کنید یا با شماره‌ای که هر بانک موظف است برای این انتقال‌های پایا ایجاد کند، تماس بگیرید.